Solcellekapaciteten i det nye solcellepark er 4,85 MW og parken dækker et areal på omkring 2,4 hektar. Det forventes, at anlægget kommer til at producere omkring 4.500 MWh om året. Det svarer til energiforbruget i knap 900 danske husholdninger. Om sommeren vil produktionen fra anlægget stå for ca 45% af det daglige strømforbrug på Nyt OUH – på årsbasis vil bidraget fra solcellerne gennemsnitligt være på 20%.

Grøn energi til byggeri
Det er usædvanligt at solcelleanlæg levere strøm til byggepladser. Men i dette tilfælde giver det god mening at solcelleanlægget i den lange byggeperiode levere grøn strøm til byggeriet. Strømforbruget under byggeriet er meget omfattende og Region Syddanmark har ønsket at byggeprocessen bliver så grøn som mulig. Ved at være klar nu kan byggestrømmen til kraner mv. de næste to år komme fra solparken.

Den bedste løsning!
De nye vedvarende energikrav i bygningsklasse 2020-projekt fra projektorganisationen for Nyt OUH, har efter flere beregninger og simuleringer vurderet at solceller, er den bedste løsning i forhold til rentabilitet og begrænsning af CO2 udledning.

Det tager ca. to år for et solcelleanlæg at være CO2 neutralt. Dvs. at den mængde CO2 der er blevet brugt på at producere anlægget, er sparet efter to års solenergiproduktion.

 

Nyt OUH facts

Nyt OUH er Region Syddanmarks nye universitetshospital, som skal erstatte det eksisterende Odense universitetshospital.

Det bliver danmarks største nybyggede sygehus og skyder op syd for Odense og forventes at være færdigbygget i 2022.

Den færdige solcellepark kan skimtes på billedet til højre (se rød markering).

Grundareal: 800.000 m2
Bruttoetageareal: 260.000 m2
Samlet antal sengepladser 837
Samlede anlægsudgifter: 7,9 mia. kr. (løbende priser)

Nyt OUH design
Nyt OUH