SOLCELLEANLÆG TIL LANDBRUG

HØR MERE
LANDBRUG OG SOLCELLER

Økonomisk fordel ved at investere i solceller

Med forskellige typer af solcelleanlæg vælger du selv hvordan og hvor meget du vil investere og spare på din elregning. Du har mulighed for at reducere din elregning med helt op til 60% med et taganlæg eller med et markanlæg i nærheden af gården.

Din besparelse afhænger af din forbrugsmængde, forbrugsmønster samt valg af anlægstype og om du evt. har tilvalgt batteriløsning. Du kan læse mere om de forskellige typer her: Taganlæg og Markanlæg.

Taganlæg til landbrug

Når du investerer i solcelleanlæg til dit tag, kan du erstatte en stor andel af dit elforbrug, og dermed spare penge på dine faste eludgifter.
Når du investerer i et taganlæg afhænger anlæggets størrelse først og fremmest af dit elforbrug og dernæst af størrelse og placering af taget i forhold til solen (øst-vest).
Typisk vil tilbagebetalingstiden for et solcelleanlæg til landbrug være mellem 6-9 år alt efter forbrugsmønsteret. Eksempelvis hvis man som avls-landmand bruger meget strøm i dagtimerne. Efterfølgende vil anlægget lave ren indtjening i form af sparede eludgifter i resten af solcellernes levetid på 25-30 år..

Taganlæg solceller lanmænd

Markanlæg til landbrug

Kan du ikke placere dit solcelleanlæg på taget kan der opføres et mindre markanlæg der dækker en andel af dit elforbrug og fungerer økonomisk, på samme måde som et taganlæg, med investeringsafkast på mellem 10-20% Pa. (alt efter forbrugsmønster) og en tilbagebetalingstid på 6-9 år.

Landbrug landmænd markanlæg
budget

Økonomi og solceller

Alle Landmænd kan få en økonomisk fordel af investering i solceller Elforbrug, jord/tagforhold samt din elpris afgør hvor kort tilbagebetalingstiden bliver, samt hvor stort det årlige afkast kan blive.
Investering: Denne type investering har et langsigtet perspektiv da anlægget, ud fra statistisk data, vil generere given mængde energi over en 30-årig periode. Dermed får du en meget stabil investering der sikrer en fast afkast i en lang periode. Typisk vil du kunne spare mellem 25-40% af din elregning uden en batteriløsning. Med en batteriløsning er det muligt at få energiudnyttelsen op mod 70-85 %. Ud fra dit forbrugsmønster beregner vi om det er rentabelt at tilføje en batteriløsning til dit selvforsynende anlæg.
Tilbagebetalingstid: Afhænger ligeledes af dine individuelle forhold og forbrugsmønstre og vil kunne komme helt ned på mellem 7-9 år.
CO2 besparelse: Det tager omkring 2 år for et solcelleanlæg at blive CO2 neutralt. Det vil sige at indtjene den CO2 belastning der er blevet brugt på at producere, transportere og montere solcelleanlægget.  
Afkast: Det økonomiske afkast, eller den årlige el-besparelse du vil opnå fra dit solcelleanlæg. Typisk ligger afkastet mellem ligger afkastet mellem 12-14 %, men kan faktisk komme op på mere end 15%, hvis du eksempelvis bruger det meste af din strøm om dagen når solen er fremme vil du også kunne bruge størstedelen af din egenproducerede strøm fra solcelleanlægget. 

 

          Afskrivning af solcelleanlægget
         Forbrug og produktion

 CASE EKSEMPEL – SVINESTALD MED SOLCELLER

Økonomisk eksempel på en Svineproduktion i Nordjylland.
Årligt elforbrug på 400.000 KWh a 0,74 kr./KWh til i alt 296.000 kr./år.

Løsning

Solcelle-taganlæg med monokrystallinske solcellepaneler a 390 Wp,
på ladetag med en effekt på 190 KWp

3 stk. Huawei 60KW  invertere, samt kabling og stik.
Anmeldelse til net-selskabet + Levering og montering
AC-tilslutning af aut. elinstallatør
kvalitetstest og klarmelding

 

Økonomi

   

 Samlet investering ( eks. moms)                            851.593 kr.
     Årlig produktion                                                   181.450 KWh
Årligt afkast                                                                   16%

 Tilbagebetalingstid (for solcelleanlæg)                     6,3 år