VORES SERVICES

Totalløsninger på mark og tag

fra første tanke til det færdige solanlæg 

KONTAKT OS
INTRODUKTION

Solcelle EPC løsninger

Vi fokuserer på projektering, levering og konstruktion af større solcelleanlæg på landområder og på tagarealer. Dette gør vi ud fra entreprenørmodellen EPC, der lader bygherre samle arbejdsprocessen hos i én entreprenør.

EPC står der står for: Engineering, Procurement og Construction, hvilket, for Better Solar Nordic er ensbetydende med at vi som energientreprenør styrer hele arbejdsprocessen. Dette optimerer arbejdsprocessen både økonomisk og i forhold til at overholde tidsplaner og leveringstider. Samtidig sørger vi for at rentabilitetsberegningerne for solcelleanlægget overholdes både med hensyn til anlæggets operationelle ydelseskapacitet og indtjening, men også i forhold til uforudsete udgifter, der ellers, ofte forekommer ved samspillet med flere entreprenører og virksomheder. Kort sagt; leverer vi det aftalte, til tiden, hvilket giver den bedste kvalitet, til den bedste pris, på dit bæredygtige solcelleanlæg.

Ingeniørarbejde, Rådgivning og Design

Solar Engineering – Hvordan starter processen med at projektere et stordriftssolcelleanlæg?
Vi starter som udgangspunkt et solcelleprojekt op med at skalere anlægget efter ønsket elforbrug og rentabilitet. Vores ingeniører er specialister i vedvarende energiløsninger og vi sikrer derved at solcelleanlægget dimensioneres korrekt efter de aktuelle forhold på bygninger og landarealer. Samtidig tages der allerede højde for hvilke komponenter og leverandører der er tilgængelige i forhold til den anslåede tidsplan for projektet. Vi vægter kvalitet højt og beregner den optimale Cost /Benefit, for det enkelte anlæg.

lnd

Kvalitet og Indkøb

Solar Procurement – Hos Better Solar Nordic, samler vi de bedste solcellekomponenter fra de bedste leverandørere i branchen, til dit anlæg. Vi har års erfaring med hvad der virker bedst, hvordan de enkelte komponenter spiller optimalt sammen og hvor de indkøbes til de bedste priser. Det betyder at dit anlæg vil fungere optimalt og til den optimale pris. Samtidig sørger vi for at det hele er kompatibelt, og at det leveres på det rigtige tidspunkt i forløbet. Med andre ord; du får den bedste kvalitet til prisen!

Montering med know-how

Solar Construction – Better Solar Nordics monteringsteam har know-how og stor erfaring med opsætning og montering af større solcelleanlæg. Vi sammensætter mandskabet ud fra konstruktionen af det enkelte solcelleanlæg.
Teamet struktureres så arbejdet udføres korrekt og efter gældende lovgivning og forskrifter. Dermed har vi mulighed for at udarbejde en realistisk tidsplan, der tager højde for en række, (ofte) uforudsete udfordringer.

Overvågning og vedligehold

Better Solar Nordic leverer som oftest solcelleanlægget med et tilpasset overvågningssystem der nemt kan tilgås fra Pc eller fra App.
Det er også muligt at tilkøbe en vedligeholdelsesordning af solcelleanlægget, hvor Better solar Nordic laver periodisk overvågnings- og tekniske eftersyn. I den forbindelse er det også muligt at tilkøbe rengøring af anlægget, da det giver mening at gøre dette når en teknisk gennemgang laves.